سفارش و خرید

جهت سفارش و خرید آثار، پس از بررسی وضع موجود و یا قابلیت سفارش کار که در جداول زیر با ذکر کد اثر قابل مشاهده می باشد، می توانید از طریق تلگرام و یا ایمیل سفارش را خود را ثبت نمایید. اطلاعات تماس در صفحه تماس با ما موجود می باشد. مدت زمان تحویل کارهای موجود در شهر تهران برابر ۵ روز کاری و کارهای سفارشی متناسب با طرح مشخص می گردد.

behzad ganjvar

با توجه به کد بندی آثار، لیست قیمت و موجودی و قابلیت سفارش در جداول زیر قابل رویت و مشاهده می باشد

لیست قیمت، موجودی و قابلیت سفارش گروه A

لیست قیمت، موجودی و قابلیت سفارش گروه B

لیست قیمت، موجودی و قابلیت سفارش گروه C